Palvelut ja hinnasto

Vaativissa kohteissa käytämme vain kiipeilykoulutuksen saaneita arboristeja. Ahtaat tilat tai puun alla olevat rakennukset eivät ole meille ongelma. Katkaisemme puut tarvittaessa sopivissa osissa kiipeämällä. Huolehdimme, että työt tehdään aina turvallisesti.

ARBORISTIPALVELUT

Arboristi on puunhoidon ammattilainen, joka hallitsee puun koko elinkaaren taimen istuttamisesta puuvanhuksen kaatamiseen. Suoritamme puiden kuntotutkimuksia ja annamme hoitosuunnitelman tutkimuksen jälkeen. Tarvittaessa käytämme IML-RESISTOGRAPH PD-series -mikroporaa.

 • Puiden kuntotutkimus
 • Puiden poisto ja jälkikäsittely asiakkaan toiveiden mukaan (katkominen, risujen pois vienti, kantojyrsintä)
 • Hoitoleikkaukset
 • Puiden ja pensaiden istutukset
 • Pihan puusuunnittelu
 • Puistometsien hoito- ja suunnittelu

METSÄNHOITOPALVELUT

Oikein ajoitetuilla hoitotoimenpiteillä metsäomaisuuden arvoa voidaan kasvattaa. Metsuria tarvitaan erityisesti vaativilla, herkillä ja pienialaisilla hakkuukohteilla, joilla halutaan välttää koneellisen korjuun aiheuttamat vauriot.

 • Taimikonhoito
 • Nuoren metsän hoito
 • Ennakkoraivaukset
 • Hakkuut metsurityönä
 • Tonttihakkuut
 • Myrskytuhojen raivaus
 • Linjanraivaukset
 • Maisemametsien hoito ja suunnittelu

LUONNONHOITOPALVELUT

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa nykyaikaista metsänhoitoa. Suojelualueilla ennallistamistoimilla voidaan nopeuttaa alueen kehittymistä kohti luonnontilaa.

 • Talousmetsien luonnonhoito
 • Suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt (ennallistamishakkuut, kuusen poisto lehdoista)
 • Vieraslajien torjunta (lupiini, jättiputki, jättipalsami)
 • Maisemametsien hoito ja suunnittelu

Hinnat

Hinnoittelemme palvelut aina tapauskohtaisesti. Lopullinen hinta sovitaan paikan päällä, kun olemme arvioineet kohteen. Pyrimme selkeään hinnoittelumalliin, ja asiakkaalle koituvat kustannukset ovat aina perusteltavissa. Hintaan vaikuttavat pääsääntöisesti kaadon vaativuus, kaatotekniikka, puun kunto ja sijainti sekä kaadettavien puiden ja tarvittavien työntekijöiden määrä. Useamman puun kaato kerralla on aina edullisempaa, koska olemme varusteinemme jo paikalla.

Suorat kaadot ja tunkkipuut
alkaen 50€ / ensimmäinen puu

Taljakaadot
alkaen 70€ / ensimmäinen puu

Kiipeilykaadot
alkaen 120€ / ensimmäinen puu

Metsurityöt urakkahinnoittelulla.

Kommentointi on suljettu.